aplikacja Matura google play app store

Maszynista górniczych maszyn wyciągowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny wyciągowe zainstalowane na szybach oraz szybikach pionowych i pochyłych o nachyleniu powyżej 45 stopni, służące do transportu urobku z dołu kopalni; dostarcza na dół i z dołu na powierzchnię wszelkiego typu materiały, maszyny i urządzenia oraz ludzi; posługuje się odpowiednio wyposażonym stanowiskiem pracy zaopatrzonym w dźwignie i aparaturę sterowniczą, kontrolną, sygnalizacyjną, regulacyjną oraz układy hamowania manewrowego i bezpieczeństwa, a także zestawem narzędzi ślusarsko-monterskich.

Główne zadania:
utrzymywanie łączności z sygnalistami obsługującymi podszybia poszczególnych poziomów, nadszybie i zrąb szybu, odbieranie ustalonych sygnałów;
załączanie i wyłączanie zasilania energią elektryczną;
uruchamianie i zatrzymywanie maszyny;
ciągnienie urobku;
opuszczanie i wyciąganie z dołu materiałów, maszyn, urządzeń i ludzi;
prowadzenie jazdy przy kontrolach i pracach remontowych w szybie;
ciągła obserwacja wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
konserwowanie obsługiwanej maszyny, usuwanie drobniejszych usterek;
zgłaszanie dozorowi w trybie natychmiastowym wszelkich zauważonych usterek w pracy maszyny i urządzeń towarzyszących.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności