aplikacja Matura google play app store

Maszynista doku

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje urządzenia dokowe służące do ustawiania statku lub zdjęcia statku z doku; dokonuje wymiany zużytych elementów i podzespołów, uszczelnia dławice zaworów, podłącza instalacje dokowe do statku.

Główne zadania:
sprawdzanie gotowości technicznej maszyn i urządzeń;
przygotowywanie doku do wydokowania statku przez sprawdzenie, czy są wolne burty;
przyłączanie lub odłączanie instalacji: sprężonego powietrza, wody słodkiej i słonej oraz elektryczności;
zamykanie i otwieranie zaworów głównych i regulujących sieć balastowania doków;
ustawianie statku na doku z użyciem podnośników i pontonów;
mierzenie przechyłu statku i obliczanie przesunięcia od pionu;
dokonywanie wymiany: zaworów, hamulców, uszczelek, łożysk ślizgowych i tocznych, sprzęgieł elastycznych w urządzeniach dokowych;
uszczelnianie dławic zaworów głównych i regulujących;
naprawianie poręczy na pokładzie górnym, hamulców klockowych i taśm rolek cumowniczych oraz sprzęgieł sztywnych i zaworów;
prowadzenie okresowych przeglądów sprężarek, pomp, zaworów oraz usuwanie zauważonych usterek;
czyszczenie i konserwowanie urządzeń i przyrządów, takich jak: pompy, przegięciomierze czy naprężomierze;
odpowiedzialność za przebieg dokowania i bezpieczeństwo statku;
podejmowanie decyzji w sytuacjach częściowego ryzyka, np. w sytuacji przebalastowania doku w czasie zanurzenia;w czasie dokowania utrzymywanie kontaktu z załogą statku;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności