aplikacja Matura google play app store

Maszynista chłodni

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i nadzoruje urządzenia cyklu chłodzenia w zamkniętym układzie wypełnionym czynnikiem chłodniczym, np. amoniakiem lub freonem, w celu utrzymywania w określonym pomieszczeniu niskiej temperatury (0oC lub niższej), jak również w niektórych układach chłodniczych w celu chłodzenia czynnika pośredniego (chłodziwa), np. solanki lub borygo jako medium chłodzącego.

Główne zadania:
zasilanie (uzupełnianie) czynnikiem chłodniczym (amoniak, freon) zamkniętego układu chłodzenia;
zasilanie wodą atmosferycznych chłodnic wody (np. mikroszczelinowych wentylatorowych chłodnic wody) oraz skraplaczy;
uzupełnianie oleju w sprężarkach, a także usuwanie oleju z odolejaczy (jeżeli proces usuwania nie jest zautomatyzowany);
sporządzanie, jeśli jest stosowany pośredni czynnik (chłodziwo), solanki przez rozpuszczenie chlorku wapnia w wodzie lub odpowiednie rozcieńczanie borygo wodą;
obsługiwanie sprężarek czynnika chłodniczego oraz pomp wody i czynnika pośredniego;
odszranianie chłodnic powietrza;
obsługiwanie i nadzorowanie zamkniętego układu chłodniczego, w skład którego wchodzą: sprężarki, odolejacze, wentylatory, wymienniki ciepła, warniki i absorbery, parowniki i chłodnice, urządzenia sterujące i kontrolno-pomiarowe oraz urządzenia automatyki chłodniczej;
kontrola prawidłowości działania chłodnic, zwłaszcza kontrola temperatury w poszczególnych komorach i parametrów procesu;
wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart pracy chłodni;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń chłodni, konserwowanie urządzeń mechanicznych: sprężarek, pomp i wentylatorów;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności