aplikacja Matura google play app store

Maszynista agregatów prądotwórczych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i nadzoruje przewoźne zespoły prądotwórcze (stosowane w miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania ze stałych źródeł zasilania w energię elektryczną, np. na placach budowy, planie filmowym), zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony przeciwporażeniowej.

Główne zadania:
- wyznaczanie miejsca ustawienia zespołu prądotwórczego, przygotowywanie go do pracy, wykonywanie zabezpieczenia uziemiającego i uruchamianie;
- nadzorowanie działania zespołu, zapewnianie właściwego napięcia i natężenia prądu dopływającego do odbiorników poprzez kontrolę i regulację parametrów prądu wytwarzanego;
- czuwanie nad równomiernym obciążeniem poszczególnych faz wytwarzanego prądu;
- nadzorowanie pracy silnika napędowego, zapewnianie właściwego smarowania i chłodzenia, uzupełnianie paliwa i oleju smarnego;
- przeprowadzanie bieżącej konserwacji zespołu silnik - prądnica i usuwanie drobnych usterek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności