aplikacja Matura google play app store

Maszynista

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym pojazd trakcyjny (spalinowy lub elektryczny), przydzielony mu na stałe lub na czas wykonywania przez niego pracy; posługuje się służbowym rozkładem jazdy, przestrzegając przepisów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Główne zadania:
prowadzenie pojazdu trakcyjnego zgodnie z rozkładem jazdy i obowiązującymi przepisami;
pełnienie obowiązków kierownika pociągu w czasie jazdy luzem lub prowadzenie pociągu towarowego z hamulcem zespolonym bez drużyny konduktorskiej;
wykonywanie poleceń kierownika pociągu i dyżurnego ruchu podczas prowadzenia pociągu;
wykonywanie prac manewrowych na stacjach rozrządowych oraz obsługiwanie bocznic kolejowych różnych zakładów przemysłowych;
usuwanie drobnych usterek pojazdów trakcyjnych;
utrzymywanie pojazdu w czystości, a szczególnie kabiny maszynisty, przedziału maszynowego, szyb i reflektorów;
regularne uczęszczanie na szkolenia okresowe, badania lekarskie i egzaminy sprawdzające;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanego pojazdu trakcyjnego;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
nadzorowanie i kierowanie pracą przydzielonych pomocników maszynistów oraz praktyczne szkolenie ich w zakresie obsługi pojazdu trakcyjnego i prowadzenia pociągu;


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności