aplikacja Matura google play app store

Masztalerz

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace wynikające z potrzeby zapewnienia codziennej obsługi i pielęgnacji koni w stajniach wyścigowych.

Główne zadania:
sprawdzanie stanu zdrowia koni oraz ogólna opieka nad wszystkimi końmi w stadzie;
podjeżdżanie i zajeżdżanie młodych koni;
wykonywanie poleceń trenera i informowanie o wykonaniu zadania;
obserwowanie zachowań zwierząt czyszczonych, karmionych, pracujących i wypoczywających;
organizowanie codziennej pracy personelu stajennego;
kontrola i sprawdzanie jakości wykonywanej pracy;
zabezpieczanie dostarczanej paszy, jej gromadzenie i przechowywanie;
wyposażenie personelu stajennego w sprzęt, narzędzia i urządzenia służące do pielęgnacji koni;
prowadzenie prostych bilansów zaopatrzenia w paszę, jej zużycia i zaopatrzenia;
sprawdzanie i przegląd funkcjonowania urządzeń, dokonywanie prostych napraw i konserwacji obsługiwanych urządzeń, zgłaszanie koniecznych napraw;
sporządzanie zapotrzebowania na sprzęty, wyposażenie oraz inne środki niezbędne w stajni;
organizowanie i nadzorowanie transportu koni, odbiór przewożonych koni i ich lokowanie;
zastępowanie trenera podczas jego nieobecności.

Zadania dodatkowe:
przygotowywanie koni do zawodów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności