aplikacja Matura google play app store

Manipulant drewna okrągłego

wybrane grupy: zawody ogólne

Ocenia przydatność drewna okrągłego krajowego i egzotycznego oraz wyznacza miejsca podziału dłużyc w celu racjonalnego wykorzystania drewna.

Główne zadania:
przeprowadzanie oględzin i określanie wad drewna okrągłego przeznaczonego do manipulacji;
stosowanie odpowiednich norm przedmiotowych i warunków technicznych do poszczególnych rodzajów drewna okrągłego: tartacznego, sklejkowego, okleinowego;
klasyfikowanie drewna w zależności od wielkości i rozmieszczenia sęków, stopnia zbieżystości, wielkości i rodzajów krzywizn, wielkości skrętu włókien, wielkości i liczby innych wad;
wyznaczanie miejsc podziału dłużyc na kłody i wyrzynki, z eliminacją wad drewna, z uwzględnieniem optymalnego, racjonalnego wykorzystania drewna zgodnie z jego przeznaczeniem;
mierzenie i obliczanie miąższości drewna okrągłego, sporządzanie specyfikacji pozyskanych podczas manipulacji sortymentów;
opisywanie kłód i wyrzynek z podaniem średnicy i klasy;
klasyfikowanie pozyskanego drewna do dalszej obróbki.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności