aplikacja Matura google play app store

Manewrowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane ze sprzęganiem i rozprzęganiem taboru kolejowego podczas jego postoju, a także w ruchu przy prowadzeniu pracy rozrządowej na górkach rozrządowych; zabezpiecza wagony od zbiegnięcia, posługując się płozami hamulcowymi i prostymi narzędziami.

Główne zadania:
sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych w spoczynku i w ruchu;
zabezpieczanie odstawionego taboru kolejowego przed zbiegnięciem;
rozpinanie wagonów podczas wykonywania pracy na górkach rozrządowych;
wykonywanie płozowania podczas pracy rozrządowej w I i II strefie hamowania;
obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej;
sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się praca manewrowa;
sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego;
wykonywanie prac związanych z odpowiednim zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów w składzie pociągów;
przestrzeganie warunków bhp przy niebezpiecznej pracy z taborem będącym w ruchu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności