aplikacja Matura google play app store

Malarz-lakiernik samolotowy

Tag: malarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Pokrywa metalowe części samolotów warstwami farb ochronnych i lakierem, zabezpieczając je przed korozją oraz nadając im estetyczny wygląd; posługuje się pędzlami, szpachelkami, szlifierkami ręcznymi lub podwieszanymi, szczotkami, pilnikami, pistoletami natryskowymi.

Główne zadania:
przygotowywanie powierzchni metalowych do malowania: czyszczenie środkami chemicznymi części malowanej powierzchni, usuwanie nierówności przez gruntowanie, szpachlowanie i szlifowanie ręczne lub mechaniczne;
dobieranie gatunków i kolorów farb, lakierów oraz emalii do malowania części samolotu i sprzętu lotniczego;
przygotowywanie narzędzi (pędzli, szpachli, pistoletów natryskowych) do malowania;
ręczne lub mechaniczne nakładanie farb, lakierów i emalii (jedno- lub kilku- warstwowe) o różnym wyglądzie co do barwy, połysku i faktury oraz różnej odporności (korozyjna, mechaniczna);
maskowanie, lakierowanie natryskowe, malowanie zanurzeniowe, elektroforetyczne i przez polewanie;
szpachlowanie ręczne i natryskowe, szlifowanie (matowanie) i polerowanie, ręczne lub mechaniczne, pomalowanej powierzchni;
suszenie i wypalanie nałożonych powłok w komorach pieców lakierniczych;
nakładanie farb i lakierów na powierzchnie i elementy konstrukcyjne samolotu, wykonane z drewna, tworzyw sztucznych i kompozytów;
wykonywanie napisów, malowanie znaków i emblematów lotniczych z użyciem wzorników;
sprawne posługiwanie się sprzętem roboczym, takim jak: drabiny, rusztowania, naczynia, sita, mieszalniki;
dokonywanie obmiarów i rozliczeń robót malarskich i lakierniczych;
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego

Zadania dodatkowe:
nadzorowanie prac malarskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności