aplikacja Matura google play app store

Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych

Tag: malarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Nakłada powłoki lakiernicze (ochronne i dekoracyjne) z farb i lakierów na wyroby metalowe i części różnego rodzaju maszyn i sprzętów, pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających.

Główne zadania:
przygotowywanie powierzchni metalowych (stalowych, żeliwnych, cynkowych, aluminiowych itp.) do lakierowania, tj.: odtłuszczanie, gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie;
dobór odpowiednich składników materiałów w zależności od wymogów technicznych;
ręczne lub mechaniczne nanoszenie powłok lakierniczych (jedno- lub kilkuwarstwowych), o różnym wyglądzie w odniesieniu do barwy, połysku, faktury oraz różnej odporności (korozyjna, mechaniczna);
maskowanie, lakierowanie natryskowe, malowanie zanurzeniowe, elektroforetyczne i przez polewanie;
szpachlowanie ręczne i natryskowe, szlifowanie (matowanie) i polerowanie, podsuszanie i suszenie (utwardzanie) wymalowań;
dokonywanie obmiarów i rozliczeń robót malarskich i lakierniczych;
konserwowanie i drobne naprawy sprzętu lakierniczego;
mycie sprzętu lakierniczego;
pobieranie farb oraz materiałów pomocniczych z magazynu oraz rozliczanie się z nich;
wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
nadzorowanie innych pracowników;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności