aplikacja Matura google play app store

Makler nadzorujący

Tag: makler
wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się nadzorowaniem procesu przekazywania zleceń maklerskich na Giełdę Papierów Wartościowych; odpowiada za zasoby kadrowe w grupie maklerów giełdowych zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Główne zadania:
  • nadzorowanie działań podejmowanych przez maklerów giełdowych, w tym procesu przekazywania zleceń na Giełdę Papierów Wartościowych;
  • pełnienie funkcji osoby pierwszego kontaktu pomiędzy członkiem giełdy a Giełdą Papierów Wartościowych;
  • prowadzenie listy maklerów zatrudnionych u danego członka giełdy;
  • weryfikowanie kwalifikacji i doświadczenia maklerów giełdowych zgodnie z kryteriami określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego;
  • nadawanie i odbieranie uprawnień i dostępów do systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych maklerom członka giełdy;
  • dopuszczanie maklerów giełdowych członka giełdy do przekazywania zleceń na giełdę;
  • opracowywanie i wdrażanie procedury przekazywania zleceń na Giełdę Papierów Wartościowych;
  • nadzorowanie przestrzegania wymagań regulacyjnych przy przekazywaniu zleceń maklerskich;
  • wnioskowanie lub wyrażanie zgody na anulowanie transakcji giełdowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności