aplikacja Matura google play app store

Makler morski

Tag: makler
wybrane grupy: zawody ogólne

Na podstawie każdorazowego zlecenia pośredniczy w zawieraniu umów kupna-sprzedaży statków, umów przewozu, czarteru na czas, umów holowniczych i umów ubezpieczenia morskiego.

Główne zadania:
ustalanie kontaktów pomiędzy stronami zamierzającymi zawrzeć umowę;
ustalanie odpowiedzialności stron zamierzających zawrzeć umowę;
tworzenie katalogów produktów licytowanych, wyznaczanie rezerw cenowych, uczestniczenie w licytacjach w imieniu klientów;
omawianie umów kupna-sprzedaży towarów nie sprzedanych na licytacji;
uzyskiwanie przestrzeni ładunkowej i jej wyznaczanie oraz zbieranie przewoźnego od klientów;
pośredniczenie w ustalaniu warunków i zawieraniu umów o przewóz morzem określonych towarów;
dokonywanie w imieniu klientów ubezpieczeń statków i towarów w przewozie morskim.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie funkcji maklera towarów i maklera handlowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności