aplikacja Matura google play app store

Makler giełd towarowych

Tag: makler
wybrane grupy: zawody ogólne

Gromadzenie informacji o towarach będących w obrocie kupna i sprzedaży, o cenach tych towarów, ustalanie ceny towarów będących w obrocie giełdy maklerskiej, pośredniczenie w wyszukiwaniu i łączeniu ofert kupna (sprzedaży).

Główne zadania:
ـ przyjmowanie i zbieranie ofert i zleceń kupna (sprzedaży) towarów;
sporządzanie ofert kupna (sprzedaży) towarów dla różnych odbiorców i klientów;
znajomość cen towarów, ich właściwości oraz specyfikacji;
sprawdzanie (każdorazowo) - po zebraniu oferty kupna - czy w zestawieniu towarów jest zawarta oferta sprzedaży, lub po zebraniu oferty sprzedaży - sprawdzanie, czy jest ona zawarta w zestawieniu oferta kupna;
prowadzenie rozmów z klientami chcącymi sprzedać lub kupić towary i ustalanie warunków i sposobów przeprowadzenia transakcji;
sporządzanie umowy pośrednictwa między klientami a przedstawicielem giełdy - maklerem (wiążącej klienta z giełdą);
sporządzanie umów giełdowych wiążących strony zakupu (sprzedaży) oraz maklera towarów jako przedstawiciela giełdy maklerskiej - czuwanie nad prawidłowym sporządzeniem i przebiegiem kontraktu sprzedawca-odbiorca;
negocjowanie z klientami ceny kupna (sprzedaży) możliwej do przyjęcia przez klientów i przez maklera jako pośrednika;ـ określanie warunków płatności, zysku, odbioru towarów, gwarancji na jakość towarów, gwarancji na odbiór towarów, sposobu transportu towarów;
organizowanie - na życzenie klienta - transportu towarów (udzielanie informacji o firmach transportowych lub wyszukiwanie firmy transportowej);
gromadzenie informacji o towarach (ich cenach, ilości, jakości) na giełdach krajowych i światowych;
umieszczanie swoich ustalonych cen towarów na giełdzie maklerskiej;
utrzymywanie stałego kontaktu z innymi maklerami swojej giełdy i giełd towarowych w kraju i przekazywanie informacji o cenach towarów i ich ilości na rynku maklerskim;
przekazywanie informacji o cenach towarów, ofertach klientów do prasy (PAP, gazety lokalne i ogólnokrajowe);
prowadzenie dokumentacji sporządzonych umów, kontraktów i ofert;
obsługiwanie telefonów, telefaksów, komputerów, maszyn do pisania w celu: przekazywania informacji klientom, maklerom, dziennikarzom, ewidencjonowania rodzaju, ilości, jakości i cen towarów, sporządzania ofert, umów.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie w językach obcych rozmów handlowych z kontrahentami zagranicznymi; sporządzanie umów między kupującymi a sprzedającymi w handlu na eksport, ustalanie możliwości gwarancji (akredytywy) partnera zagranicznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności