aplikacja Matura google play app store

Maglarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszynę maglowniczą; przygotowuje i magluje pozostawione przez klienta rzeczy; suszy, sortuje, składa, kompletuje oraz pakuje wymaglowane rzeczy.

Główne zadania:
 • przyjmowanie i wydawanie klientom rzeczy pozostawionych do maglowania za okazaniem kwitu lub numeru przydzielonego podczas pozostawiania rzeczy;
 • informowanie klientów o terminie wykonania usługi;
 • obsługiwanie urządzenia maglującego m.in. uruchamianie i nagrzewanie maszyny, ustawianie odpowiedniej temperatury maglowania, ułożenie rzeczy przeznaczonych do maglowania pod wałkiem do maglowania;
 • przygotowanie pozostawionych przez klienta rzeczy m.in. bielizny, pościeli, obrusów, ręczników, tkanin itp. do maglowania m.in. poprzez rozprostowanie zagięć;
 • przeprowadzenie procesu maglowania przy użyciu maszyny maglowniczej, samodzielnie lub z pomocą innej osoby w zależności od wielkości maglowanej rzeczy;
 • ręczne lub maszynowe skraplanie i nawilżanie maglowanych rzeczy
  w zależności od stosowanej maszyny;
 • suszenie, sortowanie i składanie wymaglowanych rzeczy;
 • kompletowanie i pakowanie wymaglowanych rzeczy;
 • pobieranie opłaty za wykonaną usługę;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
prasowanie ręczne bielizny fasonowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności