aplikacja Matura google play app store

Magazynier

wybrane grupy: zawody ogólne

Przyjmuje do magazynu, zapewnia odpowiednie warunki przechowywania i wydaje środki i materiały, prowadząc odpowiednią dokumentację; bierze udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.

Główne zadania:
przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych;
rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą;
prawidłowe oznakowanie składowanych towarów;
przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań;
utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.;
prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi;
czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów;
uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych;
ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki;
nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności