aplikacja Matura google play app store

Ładowacz nieczystości stałych

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się opróżnianiem pojemników na nieczystości stałe i ładowaniem odpadów stałych na samochód.

Główne zadania:
  • opróżnianie koszy i pojemników na śmieci znajdujących się w miejscach publicznych;
  • opróżnianie koszy i ładowanie na samochód odpadów stałych z posesji;
  • ładowanie nieczystości stałych na samochód ręcznie lub za pomocą narzędzi prostych (łopata, widły, grabie itp.);
  • rozładunek samochodów zbierających nieczystości stałe w miejscu przeznaczenia;
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności