aplikacja Matura google play app store

Ładowacz nieczystości płynnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się opróżnianiem zbiorników na nieczystości płynne (asenizacyjnych) i wypompowywaniem ich do samochód asenizacyjnych.

Główne zadania:
  • opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne (asenizacyjnych) znajdujących się na posesjach;
  • kontrolowanie napełnienia zbiornika w samochodzie asenizacyjnym;
  • ładowanie nieczystości płynnych na samochód za pomocą pompy i węży gumowych;
  • wietrzenie zbiornika pojazdu asenizacyjnego;
  • prowadzenie rozładunku samochodów zbierających nieczystości płynne w miejscu przeznaczenia;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności