aplikacja Matura google play app store

Maszynista maszyn typograficznych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny zwojowe oraz arkuszowe różnych typów do druku wypukłego (typograficznego) jedno- i wielobarwnego: gazet, czasopism, książek, ilustracji, albumów i różnego rodzaju akcydensów.

Główne zadania:
zakładanie form drukowych na cylindry drukowe maszyny zwojowej lub na fundament maszyny płaskiej i dociskowej;
regulowanie walców gumowych oraz żelatynowych podających farbę na formy drukowe;
regulowanie mechanizmu złamującego, zakładanie noży perforacyjnych, wkładki przerywaczy oraz mechanizmu podającego papier w roli lub arkuszach;
wprowadzanie papieru na cylindry drukowe lub dekle maszyny dociskowej;
napełnianie kałamarzy farbowych farbami o odpowiednim kolorze i konsystencji;,br>uruchamianie maszyny, wykonywanie próbnego drukowania i regulowanie pracy maszyny;
ocenianie próbnej odbitki i ewentualne usuwanie braków;
wykonywanie druku nakładu;czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności