aplikacja Matura google play app store

Lektor dialogów filmowych i radiowych

Tag: film, lektor
wybrane grupy: zawody ogólne

Czyta przed mikrofonem listy dialogowe do filmów obcojęzycznych; prezentuje teksty (komentarze) do filmów reklamowych, dokumentalnych, dydaktycznych i popularnonaukowych; wygłasza (odczytuje) teksty przygotowane przez dziennikarzy do zrealizowanych audycji, programów muzycznych i informacyjnych; odczytuje fragmenty prozy, recytuje wiersze i inne teksty.

Główne zadania:
  • zapoznawanie się z treścią tekstu do odczytania przed mikrofonem i sprawdzenie jego poprawności językowej;
  • dokonywanie analizy treściowej programu lub filmu, który jest opatrywany wygłaszanym tekstem;
  • przeprowadzanie prób głosowych przed mikrofonem;
  • próbne nagrywanie tekstu w studio radiowym, telewizyjnym lub na żywo;
  • odczytywanie tekstu z odpowiednią intonacją i dykcją dostosowaną do treści programu, filmu itp.;
  • współpraca z inspektorem emisji programu radiowego, telewizyjnego lub reżyserem dialogów do filmu;
  • dbałość o kulturę słowa, sprawność aparatu głosowego, umiejętność odczytywania tekstów w językach obcych;
  • współpraca z twórcami, artystami, specjalistami z różnych dziedzin nauki, producentami i dystrybutorami, oraz osobami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sztuki;
  • archiwizowanie zrealizowanych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych;
  • śledzenie wydarzeń kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz udział w wydarzeniach i spotkaniach z ludźmi reprezentującymi dziedzinę, w której się specjalizuje.


Zadania dodatkowe:
nadzorowanie i szkolenie młodych lektorów; udostępnianiem osobom niewidomym lub słabo widzącym treści wizualnych za pomocą werbalnego opisu dzieł scenicznych, sztuk plastycznych, filmów, gier komputerowych, wydarzeń sportowych, turystycznych i widowiskowych (tzw. audiodeskrypcja).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności