aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych

Nadzoruje i kontroluje stan zdrowia różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych: mysz, szczurów, chomików, kotów, królików, gerbili, wykorzystywanych w badaniach biomedycznych; wykonuje eksperymenty na tych zwierzętach i ocenia ich wyniki m.in. w zakresie mikrobiologii weterynaryjnej, patologii, chirurgii.

Główne zadania:
- kontrolowanie i ocena stanu warunków zoohigienicznych zwierząt laboratoryjnych;
- przeprowadzanie okresowej kontroli statusu zdrowotnego wybranych losowo zwierząt laboratoryjnych; wykonywanie badań bakteriologicznych, wirusologicznych, parazytologicznych oraz sekcji i szczegółowych badań histopatologicznych wycinków wszystkich narządów i tkanek, stanowiących podstawę zaliczenia danej populacji do określonej kategorii zdrowotnej zwierząt laboratoryjnych;
- wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania przyczyny choroby/upadków w hodowli zwierząt laboratoryjnych;
- sprawdzanie kompetencji personelu obsługującego zwierzętarnię oraz zalecanie okresowego badania na nosicielstwo zarazków patogennych dla zwierząt;
- konstruowanie eksperymentu realizowanego na zwierzętach laboratoryjnych - tworzenie odpowiedniego modelu biologicznego poprzez dobór gatunku, rasy, szczepu zwierząt, określonej kategorii zdrowotnej, zwierząt transgenicznych, wykonywanie zabiegów mikrochirurgicznych w celu uzyskania odpowiedniego modelu choroby;
- nadzór nad zachowaniem warunków eksperymentu, wynikającym z przepisów ochrony przed bólem;
- ocena wyników eksperymentu prowadzonego na zwierzętach;
- prowadzenie dokumentacji badań.

Zadania dodatkowe:
- konsultacje w zakresie konstrukcji i wykonania badań eksperymentalnych In vivo w innych dziedzinach nauk biologicznych; - udział w pracach Komisji Etycznych w zakresie przestrzegania zasad związanych z ochroną zwierząt oraz merytorycznych podstaw eksperymentu; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności