aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista radiologii weterynaryjnej

Współuczestniczy w rozpoznawaniu chorób występujących u zwierząt hodowlanych (konie, bydło świnie), zwierząt towarzyszących (psy, koty) oraz zwierząt ogrodów zoologicznych stosując metody diagnostyki obrazowej, w szczególności: badania radiograficzne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, ultrasonografię i metody radioizotopowe; wykonuje badania rutynowe i specjalistyczne dla lekarzy praktyków zajmujących się lecznictwem zwierząt.

Główne zadania:
- wykonywanie badań radiograficznych, interpretacja zdjęć, obrazów tomograficznych, kontrastowych, usg, rezonansu magnetycznego i innych;
- rozpoznawanie chorób uwarunkowanych dziedzicznie i chorób (wad) wrodzonych występujących w układzie szkieletowym zwierząt i w narządzie wzroku u psów;
- ocenianie, na podstawie badań radiograficznych układu kostnego, żywienia zwierząt będących w okresie dojrzewania szkieletowego (np. koni wyścigowych);rozpoznawanie infekcji kostnych oraz infekcji tkanek miękkich, występujących głównie u młodych zwierząt, oraz monitorowanie procesu leczenia;
- rozpoznawanie chorób metabolicznych kości powodowanych nieprawidłowym żywieniem i chorobami gruczołów wewnętrznego wydzielania;
- rozpoznawanie następstw urazów w obszarze układu kostnego oraz urazów wielonarządowych (urazy komunikacyjne); monitorowanie i ocena procesu leczenia;
- diagnozowanie ciał obcych w przewodzie pokarmowym i w tkankach miękkich oraz ich odległych następstw (u zwierząt towarzyszących i krów);
- rozpoznawanie chorób nowotworowych - ognisk pierwotnych i przerzutów nowotworowych do narządów wewnętrznych i układu kostnego; monitorowanie leczenia i ewentualnego rozsiewu przerzutów z ognisk pierwotnych;
- rozpoznawanie wczesnego okresu ciąży i powikłań przebiegu ciąży; określanie żywotności i liczby płodów; określanie na podstawie badań rtg i usg przyczyny powikłań poporodowych;
- rozpoznawanie znamion procesu starzenia się zwierząt (szczególnie w układzie kostno-stawowym) oraz zmian zwyrodnieniowych u koni, psów i innych zwierząt;
- rozpoznawanie procesów patologicznych, w tym przede wszystkim procesów zapalnych narządów klatki piersiowej (płuc), ze szczególnym zwróceniem uwagi na wystąpienie gruźlicy, oraz określanie udziału chorób serca w zaburzeniach krążenia;
- nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony radiologicznej, kontrolowanie aparatury i pomieszczeń w celu zabezpieczenia personelu i badanych zwierząt przed negatywnym wpływem promieniowania;
- prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, w tym archiwum zdjęć;

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie badań naukowych w zakresie metod diagnostyki obrazowej i publikowanie ich wyników; - uczestniczenie w programach ustawicznego kształcenia oraz udział w doskonaleniu zawodowym innych pracowników; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności