aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody chlewnej

Rozpoznaje i zwalcza choroby świń, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt, kontroluje dobrostan zwierząt, dba o ochronę zdrowia publicznego poprzez zwalczanie zoonoz oraz prawidłowe stosowanie leków.

Główne zadania:
- badanie stanu zdrowia świń i rozpoznawanie chorób;
- leczenie chorych świń, wykonywanie zabiegów chirurgicznych;
- zwalczanie chorób zakaźnych układu pokarmowego, oddechowego i rozrodczego oraz chorób mózgu i rdzenia;
- nadzór nad właściwym stosowaniem antybiotyków oraz przestrzeganiem okresów karencji;
- nadzór nad jakością mięsa wieprzowego;
- zwalczanie zoonoz i chorób pasożytniczych;
- nadzór nad eksportem i importem produktów pochodzenia wieprzowego oraz zasadami obrotu trzodą chlewną;
- prowadzenie regularnych badań laboratoryjnych w celu kontroli stanu zdrowotnego świń;
- prowadzenie nadzoru nad gospodarstwami poprzez analizę dokumentacji produkcji oraz szczegółowo przeprowadzony wywiad;
- kontrola stanu zdrowotnego świń poprzez regularne badanie sekcyjne i poubojowe;
- kontrola warunków zoohigienicznych i dobrostanu świń;
- prowadzenie szczepień profilaktycznych w poszczególnych sektorach produkcji trzody chlewnej (warchlakarni, tuczarni) oraz, o ile jest to uzasadnione, prowadzenie immunoprofilaktyki stada podstawowego;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- badanie i ocena weterynaryjna jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
- prowadzenie dokumentacji ze swej działalności;
- prowadzenie gospodarki lekami i sprzętem;
- podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej wśród producentów i hodowców trzody chlewnej - klientów swojej praktyki.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie badań monitoringowych w zakresie diagnostyki weterynaryjnej chorób trzody chlewnej i jakości zdrowotnej środków żywności pochodzenia wieprzowego; - uzupełnianie aktualnej wiedzy dotyczącej ekonomiki, produkcji, chorób trzody chlewnej i ochrony zdrowia świń; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności