aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i kotów

Rozpoznaje, leczy i zapobiega chorobom psów i kotów; prowadzi kontrolę ich stanu zdrowotnego i higienicznego.

Główne zadania:
- badanie psów i kotów oraz przeprowadzanie wywiadu z ich właścicielami w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia zwierząt;
- doradzanie w zakresie hodowli zwierząt rasowych i wystawowych, ich prawidłowego żywienia i dietetyki;
- pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, w tym: zeskrobiny skóry, wymazów z błon śluzowych i ran, nasienia, krwi, kału, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu opłucnego, płynu otrzewnowego, moczu, bioptatów tkanek;
- wykonywanie lub zlecanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych: ekg, rtg, usg, endoskopii; interpretacja i ocena wyników badań;
- rozpoznawanie i leczenie schorzeń układów trawiennego, moczowego, dróg oddechowych, krążenia, chorób skóry i jej wytworów, chorób onkologicznych, chorób neurologicznych i zaburzeń osobowości, chorób metabolicznych, endokrynogennych i niedoborowych;
- rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych, wdrażanie programów immunoprofilaktycznych (szczepień) psów i kotów;
- wykonywanie interwencji stomatologicznych i okulistycznych;
- wykonywanie zabiegów terapeutycznych: chemioterapii, aerozoloterapii, oddychania wspomaganego, dializy otrzewnowej;
- nadzór nad przebiegiem cyklu rujowego, ciąży i porodu u suk i kotek, leczenie zaburzeń rozrodu, udzielanie pomocy porodowej i leczenie schorzeń okresu poporodowego;
- pobieranie i ocena nasienia psów i kotów; przeprowadzanie zabiegu unasienniania;
- przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych w położnictwie i ginekologii;
- przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych powypadkowych (w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej, złamań kończyn i zwichnięcia stawów);
- wykonywanie znieczuleń ogólnych i miejscowych;
- udzielanie pomocy doraźnej psom i kotom w stanach nagłych i prowadzenie intensywnej terapii w stanach zagrażających życiu i zdrowiu psów i kotów;
- wykonywanie sekcji padłych psów i kotów, interpretacja zmian;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- prowadzenie dokumentacji ze swej działalności;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności i publikowanie ich wyników;- pełnienie dyżurów i udzielanie konsultacji; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych; - prowadzenie gospodarki lekami i sprzętem; - upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności