aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista chorób przeżuwaczy

Rozpoznaje i zwalcza choroby przeżuwaczy: bydła, owiec, kóz i ich potomstwa w różnych stanach fizjologicznych oraz zapobiega im; kontroluje stan zdrowia stada, żywienie, wydajność mleczną i warunki zoohigieniczne.

Główne zadania:
- badanie stanu ogólnego zwierząt i rozpoznawanie chorób;
- badanie i diagnozowanie stanu zdrowotnego stada, ustalanie wartości referencyjnych parametrów klinicznych, wykrywanie osobników chorych i przyczyn choroby;
- wykrywanie stanów zaburzeń przemiany materii okresu okołoporodowego, porodu i szczytu laktacji (ketozy, syndromu stłuszczenia wątroby u bydła, owiec i kóz);
- wykrywanie stanów niedoborowych, mineralnych i witaminowych, u przeżuwaczy dorosłych i młodzieży;
- określanie wpływu żywienia i stosowanych technologii chowu i hodowli na produkcyjność i stan zdrowia zwierząt;
- wykrywanie chorób wirusowych;
- wykrywanie chorób zwalczanych z urzędu;
- pobieranie prób do badań laboratoryjnych (krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn otrzewnowy, mleko, treść żwacza, zeskrobiny skóry, wypływy i wysięki);
- wykonywanie i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: hematologicznych, biochemicznych, parazytologicznych, mikrobiologicznych;
- wykonywanie pomocniczych badań klinicznych: rtg, ekg, usg, endoskopii przewodu pokarmowego, układów: moczowego, oddechowego i rozrodczego;
- prowadzenie terapii zwierząt chorych (dorosłych i młodzieży) z objawami chorób ze strony przewodu pokarmowego, górnych dróg oddechowych, układów: krążenia, moczowego, nerwowego, mięśniowego, szkieletowego, chorób powłoki skórnej;
- wykonywanie zabiegów sondowania, badania rektalnego, punkcji, trokarowania, tracheotomii, cystoskopii;
- rozpoznawanie i zwalczanie zatruć;
- wykonywanie badań ginekologicznych krów, terapia zwierząt z objawami ze strony układu rozrodczego, nadzór nad przebiegiem porodu i udzielanie pomocy porodowej (wykonywanie zabiegów: plastyki krocza, cesarskiego cięcia, fetotomii);
- wykonywanie zabiegów chirurgicznych: zatkania i zaczopowania przełyku, na kończynach (złamania, korekcja racic), na jamie brzusznej (rumenotomia, przemieszczenie trawieńca, przedżołądków i jelit), trzebienia, na wymieniu, operacji na prąciu; przygotowanie zwierzęcia do zabiegu, znieczulanie, sprawowanie opieki pooperacyjnej;
- wykonywanie badań anatomo-patologicznych, interpretacja zmian;
- nadzór nad higieną mleka, mięsa, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz;
- doradztwo w zakresie żywienia przeżuwaczy (noworodków, młodzieży, zwierząt dorosłych w różnych okresach fizjologicznych) oraz ustalanie żywienia zwierząt w stanach chorobowych;
- nadzór nad warunkami zoohigienicznymi fermy zwierząt;
- opracowywanie opinii, protokołów i świadectw zdrowia zwierząt;
- prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie badań naukowych w zakresie metod rozpoznawania chorób przeżuwaczy, poprawy stanu zdrowia i produkcyjności zwierząt oraz publikowanie ich wyników; - odbywanie konsultacji lekarsko-weterynaryjnych z innymi specjalistami weterynaryjnymi; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności