aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów użytkowych

Rozpoznaje i zwalcza choroby pszczoły miodnej, trzmieli i jedwabników; nadzoruje stan zdrowotny rodzin i nadzoruje postępowanie w chorobach podlegających obowiązkowi zwalczania lub rejestracji; prowadzi i nadzoruje działania profilaktyczne.

Główne zadania:
- ustalanie stanu zdrowotnego owadów;
- rozpoznawanie chorób zakaźnych i niezakaźnych;
- prowadzenie terapii chorób i działań profilaktycznych;
- identyfikacja zatruć i ustalanie postępowania w zatruciach;
- inicjowanie i kontrola postępowania w przypadku chorób podlegających obowiązkowi zwalczania i obowiązkowi rejestracji;
- sprawowanie nadzoru nad obrotem pszczołami, zwłaszcza nad pasiekami wędrownymi, ich stanem sanitarnym;
- prowadzenie akcji szkoleniowych w zakresie chorób pszczół, trzmieli i jedwabników w związkach pszczelarskich;
- wydawanie certyfikatów zdrowia, opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- kontrola nad jakością produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji;
- prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej;
- wydawanie recept na środki lecznicze.

Zadania dodatkowe:
- występowanie w sądach jako specjalista z zakresu chorób owadów użytkowych; - uczestnictwo w badaniach naukowych z zakresu apipatologii i immunologii porównawczej, w ochronie jakości zdrowotnej produktów pszczelarskich, w ocenie efektywności postępowania terapeutycznego i prewencyjnego; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności