aplikacja Matura google play app store

Manewrowy metra

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi ruch manewrowy taborem metra w obrębie stacji postojowych i punktów obsługi technicznej pojazdów oraz na linii metra, bocznicach i nowo budowanych odcinkach metra, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu.

Główne zadania:
- wykonywanie prac manewrowych zgodnie z poleceniami dyżurnego ruchu stacji techniczno-postojowej i dyspozytora elektrowozowni;
- rozłączanie i sprzęganie taboru metra;
- obsługa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się praca manewrowa, przestawianie zwrotnic);
- hamowanie taboru przy użyciu płoz hamulcowych;
- dbanie o bezpieczeństwo ruchu składu manewrowego na wszystkich torach i na bocznicy;
- podawanie, zgodnie z przepisami, sygnałów wzrokowych i słuchowych w czasie wykonywania pracy manewrowej.

Zadania dodatkowe:
- nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem przewożonych materiałów;


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności