aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii

Rozpoznaje i zwalcza choroby zwierząt, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt oraz żywności pochodzenia zwierzęcego.

Główne zadania:
- badanie stanu zdrowia zwierząt i rozpoznawanie chorób;
- leczenie zwierząt chorych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych;
- zwalczanie chorób hodowlanych, pasożytniczych i chorób zaraźliwych;
- prowadzenie profilaktycznych akcji weterynaryjnych;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
- badanie i ocena weterynaryjna jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ze swej działalności;
- prowadzenie gospodarki lekami i sprzętem;
- upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej i higieny produkcji zwierzęcej.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie badań naukowych w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska, ochrony zdrowia zwierząt i jakości zdrowotnej środków żywności pochodzenia zwierzęcego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności