aplikacja Matura google play app store

lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia

Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby zębów i jamy ustnej (w tym wymagające interwencji chirurgicznej), choroby, anomalie i zaburzenia w obrębie jamy ustnej, ustawienia zębów, szczęk i stawów skroniowo-żuchwowych, wymagające korekcji zgryzu, choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz rozpoznaje i leczy braki w uzębieniu i ubytki tkanek otaczających metodą protezowania stomatologicznego i implantów; prowadzi działania profilaktyczne, zwłaszcza dotyczące chorób społecznych, jak próchnica i choroby przyzębia.

Główne zadania:
 • zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego I stopnia w danej dziedzinie;
 • przeprowadzanie badań stomatologicznych w celu rozpoznania lub kontroli
  i oceny stanu uzębienia oraz zlecanie badań radiologicznych i ich interpretowanie;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju, zachęcanie do cierpliwości;
 • wykonywanie znieczuleń miejscowych i przewodowych i ogólnych;
 • leczenie chorób stomatologicznych, takich jak: ubytki zębowe, wady zgryzu, próchnica, choroby przyzębia i błony śluzowej oraz innych chorób tkanek jamy ustnej;
 • leczenie braków w uzębieniu metodą protezowania stomatologicznego;
 • wykonywanie zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej oraz okolicy twarzowo-szczękowej;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
 • pełnienie dyżurów dentystycznych oraz udzielanie pomocy w nagłych przypadkach;
 • udzielanie porad dentystycznych i edukowanie pacjentów w zakresie higieny jamy ustnej;
 • wystawianie recept, orzeczeń lekarskich oraz skierowań do lekarzy specjalistów, wnioskowanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lub niezdolności do pracy;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z obowiązującą procedurą i przepisami prawnymi;
 • przygotowywanie opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych;
 • sprawowanie nadzoru nad sprzętem stomatologicznym (wyjaławianie), lekami, środkami do wypełnień zębowych i środkami opatrunkowymi;
 • prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jamy ustnej.
 • doskonalenie zawodowe, m.in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach;
 • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
przygotowywanie i publikowanie opracowań naukowych i fachowych z zakresu specjalizacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności