aplikacja Matura google play app store

Lekarz dentysta – specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby zębów i jamy ustnej oraz prowadzi działania profilaktyczne, zwłaszcza dotyczące chorób społecznych, jak próchnica i choroby przyzębia.

Główne zadania:
- badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu uzębienia;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju, zachęcanie do cierpliwości;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
- pobieranie materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, histologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym laboratoryjnych, radiologicznych i innych;
- znieczulanie miejscowe i przewodowe;
- leczenie chorób stomatologicznych, takich jak: ubytki zębowe, wady zgryzu, próchnica, choroby przyzębia, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej;
- sprawowanie opieki (kontroli) po zabiegach stomatologicznych;
- prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- sprawowanie nadzoru nad sprzętem stomatologicznym (wyjaławianie), lekami, środkami do wypełnień zębowych i środkami opatrunkowymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zębów i jamy ustnej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - prowadzenie badań epidemiologicznych, dotyczących chorób narządu żucia; - kierowanie zakładem lub poradnią (przychodnią) stomatologiczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności