aplikacja Matura google play app store

Lekarz dentysta – specjalista stomatologii dziecięcej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby zębów i jamy ustnej u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wad rozwojowych i wad zgryzu; kieruje do leczenia ortodentystycznego; prowadzi badania przesiewowe w przedszkolach i szkołach i działania profilaktyczne przeciwko próchnicy oraz uczestniczy w promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom zębów i jamy ustnej u dzieci i młodzieży.

Główne zadania:
- badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu uzębienia dziecka;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z badanym (leczonym) dzieckiem i jego rodzicami (opiekunami), wyjaśnianie celu i potrzeby badania i leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju, zachęcanie do cierpliwości;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
- pobieranie materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, histologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych;
- znieczulanie miejscowe i przewodowe;
- leczenie chorób jamy ustnej, takich jak: próchnica, ubytki zębowe, choroby przyzębia i błony śluzowej;
- wykonywanie zabiegów profilaktycznych przeciwko próchnicy (lakowanie zębów i inne);
- prowadzenie oświaty zdrowotnej stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, zwolnień lekarskich;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zębów i jamy ustnej u dzieci i młodzieży;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- przeprowadzanie badań stomatologicznych przesiewowych w przedszkolach, szkołach i innych zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży; - prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych; - sprawowanie nadzoru nad sprzętem stomatologicznym (wyjaławianiem), lekami i środkami do wypełnień zębowych i opatrunkowymi; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - kierowanie zakładem lub poradnią (przychodnią stomatologiczną); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych ; - prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności