aplikacja Matura google play app store

Lekarz dentysta – specjalista protetyki stomatologicznej

Rozpoznaje i leczy braki w uzębieniu i ubytki tkanek otaczających metodą protezowania stomatologicznego i implantów oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jamy ustnej i zębów.

Główne zadania:
- badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na problemy związane z protezowaniem jamy ustnej i tkanek otaczających;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju, zachęcanie do cierpliwości;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające), zwłaszcza badania radiologiczne;
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych związanych z planowanym leczeniem protetycznym;
- planowanie sanacji jamy ustnej (usuwanie uszkodzonych zębów, korzeni), poprzedzającej protezowanie;
- interpretacja badań pomocniczych, zwłaszcza zdjęć rtg;
- sporządzanie (we współpracy z technikiem) wycisków, odlewów, modeli, poprzedzających protezowanie;
- znieczulanie miejscowe w obrębie jamy ustnej;
- leczenie protetyczne ubytków w uzębieniu: poekstrakcyjnych, pourazowych, powstałych w następstwie paradontopatii i innych;
- sprawowanie nadzoru i kontroli po zabiegach protetycznych (rehabilitacja), leczenie odleżyn i innych powikłań;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- sprawowanie nadzoru nad sprzętem stomatologicznym (wyjaławianie), lekami i materiałami protetycznymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zębów i jamy ustnej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie zakładem protetyki stomatologicznej lub poradnią specjalistyczną; - prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznychprowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności