aplikacja Matura google play app store

Lekarz dentysta – specjalista ortodoncji

Rozpoznaje choroby, anomalie i zaburzenia w obrębie jamy ustnej, ustawienia zębów, szczęk i stawów skroniowo-żuchwowych, wymagające korekcji zgryzu; dokonuje diagnozy czynności układu żucia; leczy je metodami zachowawczymi, za pomocą aparatów ortodontycznych i protezowania oraz zapobiega powstawaniu i rozwojowi tych chorób.

Główne zadania:
- badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na diagnostykę wad zgryzu;
- nawiązywanie kontaktu z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, zachęcanie do współpracy i wytrwałości;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające), zwłaszcza badania radiologiczne;
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych narządu żucia;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych;
- wykonywanie pomiarów, projektowanie aparatów ortodontycznych, wykonywanie wycisków i modeli diagnostycznych;
- znieczulanie miejscowe;
- leczenie zachowawcze i zachowawczo-chirurgiczne chorób i anomalii w zakresie zębów, szczęk i stawów żuchwowo-skroniowych za pomocą aparatów ortodontycznych i innych metod korygujących wady zgryzu;
- kontrola działania aparatów korekcyjnych i ich regulacja oraz leczenie powikłań;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept i skierowań;
- współpraca z technikami dentystycznymi w zakresie przygotowywania aparatów ortodontycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zębów i wadom zgryzu;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem materiałów dentystycznych i leków oraz przygotowywaniem (wyjaławianiem) narzędzi i sprzętu; - prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych; - kierowanie zakładem (poradnią) ortodoncji; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; - prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności