aplikacja Matura google play app store

Makler papierów wartościowych

Tag: makler
wybrane grupy: zawody ogólne

Nabywa i sprzedaje papiery wartościowe w imieniu swoim, osoby lub instytucji dającej zlecenie, prowadzi rachunki inwestycyjne klientów.

Główne zadania:
oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie;
nabywanie lub sprzedawanie papierów wartościowych we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie;
nabywanie lub sprzedawanie papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek;
zawieranie umów w zakresie prowadzenia oraz obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych klienta;
przechowywanie papierów wartościowych;
prowadzenie rozliczeń klienta z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych;
przyjmowanie ofert kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdzie;
pośredniczenie w dokonywaniu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji;
pośredniczenie w nabywaniu znacznego pakietu akcji;
wykonywanie zadań maklera specjalisty na podstawie umowy zawartej z emitentem.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności