aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista neuropatologii

Rozpoznaje, różnicuje choroby i podejmuje proces leczniczy i diagnostyczny w obszarze mózgowia i rdzenia kręgowego; odpowiada za wdrażanie nowych metod diagnostycznych w procesie leczenia oraz postępowania niefarmakologicznego i farmakologicznego sprzyjającego leczeniu; interpretuje wyniki badań prowadzonych w procesie leczniczym w dziedzinie neuropatologii.

Główne zadania:
 • wykonywanie badań immunohistochemicznych, mikroskopowych,, biopsyjnych, histopatologicznych i cytopatologicznych oraz pośmiertnych badań mózgowia (sekcji mózgu) i rdzenia kręgowego;
 • interpretowanie wyników badań wykonanych metodami biologii molekularnej oraz badań mikroskopowych, mikrobiologicznych i toksykologicznych;
 • dokonywanie oceny preparatu biopsyjnego / autopsyjnego na podstawie badania histopatologicznego oraz metodami immunohistochemicznymi i metodami biologii molekularnej;
 • wykonywanie oraz ocenianie preparatów biopsyjnych (biopsja neurochirurgiczna nerwów obwodowych i mięśni);
 • diagnozowanie na podstawie badania histopatologicznego podstawowych procesów patologicznych (zmiany naczyniowe, zapalne, zwyrodnieniowe, itp.);
 • przeprowadzanie podstawowych badań neurologicznych i dokonywanie interpretacji wyników badania neuroobrazowego – CT, MRI, itp.;
 • dokonywanie oceny preparatów onkologicznych w procesie prowadzonej diagnostyki;
 • analizowanie krzyżówki genetycznej oraz rodowodowych cech i chorób pacjenta, a także szacowanie ryzyka urodzenia się dziecka z aberracjami chromosomowymi;
 • wskazywanie / kwalifikowanie do wykonania badań prenatalnych, cytogenetycznych i molekularnych;
 • wykonywanie prostych obliczeń farmakokinetycznych, pomiarów morfometrycznych oraz analizowanie morfogramu i zapisywanie kariotypu chorób;
 • dobieranie leków w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w ustroju i w poszczególnych narządach;
 • monitorowanie efektów leczenia;
 • szacowanie niebezpieczeństwa toksykologicznego w określonych grupach wiekowych oraz w stanach niewydolności wątroby i nerek, a także zapobieganie zatruciom lekami;
 • analizowanie zjawiska odczynowego, obronnego i przystosowawczego oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny;
 • udzielanie konsultacji lekarskich w dziedzinie neuropatologii lekarzom innych specjalności;
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych.


Zadania dodatkowe:
kierowania kliniką, oddziałem, przychodnią lub inną placówką neuropatologii; kierowanie eksperymentami medycznymi w dziedzinie neuropatologii; kierowanie specjalizacją w dziedzinie neuropatologii innych lekarzy; prowadzenie kształcenia przed- i podyplomowego w dziedzinie neuropatologii.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności