aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej

Rozpoznaje, różnicuje choroby i podejmuje proces leczniczy dzieci w zakresie nefrologii, odpowiada za wdrażanie nowych metod diagnostycznych w procesie leczenia oraz postępowania niefarmakologicznego i farmakologicznego sprzyjającego leczeniu chorób nerek i dróg moczowych u dzieci, interpretuje wyniki badań prowadzonych w procesie leczniczym w dziedzinie nefrologii dziecięcej.

Główne zadania:
 • wykonywanie badań klirensowych oceniających filtrację kłębuszkową, badań czynności cewek i aktywności czynnościowo odrębnych segmentów cewek nerkowych, dializy otrzewnowej, hemodializy i technik pokrewnych, dostępów otrzewnowych i naczyniowych, biopsji igłowej nerki, badania nerkowego przepływu krwi oraz badania ultrasonograficznego nerek i dróg moczowych i innych w zakresie nefrologii;
 • nawiązywanie kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kwalifikowanie doboru chorych dzieci wymagających jednorazowej konsultacji nefrologicznej lub systematycznego leczenia specjalistycznego oraz dokonywanie kwalifikacji chorego do określonej metody dializoterapii;
 • interpretowanie wyników badań radiologicznych, izotopowych i laboratoryjnych stosowanych w nefrologii;
 • udział w zabiegu dokonywanym na nerkach własnych chorego dziecka lub drogach moczowych (np. operacja guza nerki, kamicy moczowej); rozpoznawanie i leczenie powikłań po zabiegach urologicznych;
 • leczenie ostrych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej;
 • kwalifikowanie chorych dzieci do transplantacji nerki, w tym zgłaszanie chorego do przeszczepu i zakresu badań wymaganych do kwalifikacji;
 • udział w zabiegu przeszczepienia nerki lub w zabiegu dokonywanym na przeszczepionej nerce, sprawowanie opieki nad chorymi dziećmi po przeszczepie nerki;
 • przeprowadzanie dializy pozaustrojowej i monitorowanie stanu klinicznego chorych dzieci oraz parametrów biochemicznych zabiegu;
 • nawiązywanie współpracy z lekarzem rodzinnym i lekarzami innych specjalności oraz jednostkami nefrologicznymi lecznictwa zamkniętego;
 • planowanie, prowadzenie i nadzorowanie dializy otrzewnej hemodializy i innych metod oczyszczania krwi;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), przygotowywanie specjalistycznych opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych dzieci;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu chorób nerek i dróg moczowych u dzieci;
 • samokształcenie w dziedzinie nefrologii dziecięcej, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej; kierowania kliniką, szpitalnym oddziałem nefrologii dziecięcej, specjalistyczną poradnią nefrologii dziecięcej lub stają dializ dzieci; kierowanie specjalizacją w dziedzinie nefrologii dziecięcej; udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; prowadzenie badań naukowych z zakresu nefrologii dziecięcej i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności