aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista nefrologii

Rozpoznaje, różnicuje choroby i podejmuje proces leczniczy w obszarze nefrologii; odpowiada za wdrażanie nowych metod diagnostycznych w procesie leczenia oraz postępowania niefarmakologicznego i farmakologicznego sprzyjającego leczeniu; interpretuje wyniki badań prowadzonych w procesie leczniczym w dziedzinie nefrologii.

Główne zadania:
 • prowadzenie diagnostyki i terapii w chorobach nerek;
 • wykonywanie badań klirensowych oceniających filtrację kłębuszkową, badań czynności cewek i aktywności czynnościowo odrębnych segmentów cewek nerkowych, dializy otrzewnowej, hemodializy i technik pokrewnych, dostępów otrzewnowych i naczyniowych, biopsji igłowej nerki, badania nerkowego przepływu krwi oraz ultrasonograficznego nerek i dróg moczowych i innych w zakresie nefrologii;
 • kwalifikowanie doboru chorych wymagających jednorazowej konsultacji nefrologicznej lub systematycznego leczenia specjalistycznego oraz dokonywanie kwalifikacji chorego do określonej metody dializoterapii;
 • przeprowadzanie badania podmiotowego i przedmiotowego ze szczególnym uwzględnieniem symptomatologii chorób nerek;
 • interpretowanie wyników badań radiologicznych, izotopowych i laboratoryjnych stosowanych w nefrologii;
 • dobieranie leków z uwzględnieniem zmian dawkowania w zależności od stopnia niewydolności nerek oraz dostępności w warunkach leczenia ambulatoryjnego i możliwości finansowych chorego;
 • dokonywanie oceny palpacyjnej gruczołu krokowego i zakładanie cewnika do pęcherza moczowego;
 • branie udziału w zabiegu dokonywanym na nerkach własnych chorego lub drogach moczowych (np. operacja guza nerki, kamicy moczowej, prostatektomii);
 • rozpoznawanie i leczenie powikłań po zabiegach urologicznych;
 • leczenie ostrych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej;
 • dokonywanie oceny kandydata do transplantacji nerki, w tym zgłaszanie chorego do przeszczepu i zakresu badań wymaganych do kwalifikacji;
 • branie udziału w zabiegu przeszczepienia nerki lub w zabiegu dokonywanym na przeszczepionej nerce;
 • dokonywanie oceny klinicznej chorego po transplantacji nerki oraz interpretacji wyników badań dodatkowych, w tym badania USG nerki przeszczepionej;
 • rozpoznawanie powikłań po transplantacji oraz kierowanie chorego do ośrodka transplantacyjnego opiekującego się chorym po zabiegu;
 • przeprowadzanie dializy pozaustrojowej i monitorowanie stanu klinicznego chorych oraz parametrów biochemicznych zabiegu;
 • wytwarzanie czasowego dostępu naczyniowego do hemodializy, przetoki Cimino-Brescii, dostępu otrzewnowego;
 • udzielanie porady specjalistycznej choremu leczonemu nerkozastępczo;
 • nawiązywanie współpracy z lekarzem rodzinnym i lekarzami innych specjalności oraz jednostkami nefrologicznymi lecznictwa zamkniętego;
 • współpraca z Centralną Listą Biorców;
 • kalkulowanie kosztów dializy i zawiązywania kontraktów na leczenie nerkozastępcze;
 • udzielanie konsultacji lekarskich w dziedzinie nefrologii lekarzom innych specjalności;
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych.


Zadania dodatkowe:
kierowania kliniką, oddziałem, przychodnią lub inną placówką nefrologiczną, w tym stacją dializ; kierowanie badaniami klinicznymi w dziedzinie nefrologii; kierowanie specjalizacją w dziedzinie nefrologii innych lekarzy; prowadzenie kształcenia przed- i podyplomowego w dziedzinie nefrologii; nadzorowanie doskonalenia zawodowego innych pracowników medycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności