aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista hipertensjologii

Rozpoznaje, różnicuje choroby i podejmuje proces leczniczy nadciśnienia tętniczego; odpowiada za wdrażanie nowych metod diagnostycznych w procesie leczenia nadciśnienia tętniczego oraz postępowania niefarmakologicznego i farmakologicznego sprzyjającego leczeniu; podejmuje działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej w zakresie nadciśnienia tętniczego.

Główne zadania:
 • dokonywanie kwalifikacji w dziedzinie hipertensjologii umożliwiające pełne (z różnicowaniem etiologii) rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego, szczególnie u dzieci, młodzieży, dorosłych, a także u kobiet w ciąży;
 • diagnozowanie i leczenie nadciśnienia u chorych wysokiego ryzyka oraz chorych z nadciśnieniem opornym;
 • przeprowadzanie podmiotowego i przedmiotowego badania chorego na nadciśnienie tętnicze z uwzględnieniem badania neurologicznego i badania dna oka;
 • interpretowanie wyników badań elektrokardiologicznych, 24-godzinnej automatycznej rejestracji ciśnienia (metoda Holtera) oraz pomiarów domowych, prób wysiłkowych elektrokardiograficznych, badań echokardiograficznych w zakresie rozpoznawania przerostu mięśnia lewej komory serca, badań koronarograficznych, badań laboratoryjnych obowiązujących w diagnostyce pierwotnego i wtórnego nadciśnienia, badań obrazowych, tj. USG (nerek, tętnic szyjnych, tętnic nerkowych i biodrowych), badań echokardiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań izotopowych (renogram i scyntygrafia nerek), badań radiologicznych kontrastowych (arteriografia tętnic nerkowych i szyjnych, koronarografia) oraz pozostałych badań układu krążenia;
 • dobieranie leków przeciw nadciśnieniowych z uwzględnieniem zmian dawkowania w zależności od stopnia niewydolności nerek;
 • udzielanie pacjentom porad w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego;
 • udzielanie konsultacji dotyczących nadciśnienia w okresie okołooperacyjnym, ostrych stanach kardiologicznych, w ciąży i w okresie okołoporodowym;
 • wdrażanie nowych metod diagnostyki, postępowania niefarmakologicznego, leczenia farmakologicznego i jego monitorowanie;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób;
 • wystawianie specjalistycznych opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych, orzekanie w sprawach sądowych, lekarskich, ubezpieczeniowych i innych;
 • udzielanie konsultacji lekarskich w dziedzinie hipertensjologii lekarzom innych specjalności.


Zadania dodatkowe:
kierowania kliniką, oddziałem, przychodnią lub inną placówką hipertensjologii; kierowanie eksperymentami medycznymi w dziedzinie hipertensjologii; kierowanie specjalizacją w dziedzinie hipertensjologii innych lekarzy; prowadzenie kształcenia przed- i podyplomowego w dziedzinie hipertensjologii; nadzorowanie doskonalenia zawodowego innych pracowników medycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności