aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista gastrologii dziecięcej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy metodami niechirurgicznymi choroby układu trawienia u dzieci, z wykorzystaniem różnych metod obrazowania narządów jamy brzusznej, metod endoskopowych, biopsji i innych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu pokarmowego dzieci.

Główne zadania:
 • rozpoznawanie chorób z zakresu gastroenterologii dziecięcej;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych dzieci na badania dodatkowe: radiologiczne, tomograficzne, NMR, izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układu trawiennego;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • leczenie chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, wątroby i dróg żółciowych, trzustki, otrzewnej i innych;
 • wykonywanie endoskopii (w tym gastroskopii, duodenoskopii i kolonoskopii), biopsji wątroby i jelit oraz innych zabiegów pokrewnych;
 • kierowanie rehabilitacją chorych dzieci po przebytych chorobach układu trawiennego;
 • prowadzenie działań profilaktycznych chorób układu trawienia o znaczeniu społecznym;
 • udzielanie konsultacji z zakresu gastroenterologii dziecięcej lekarzom innych specjalności;
 • prowadzenie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom gastrycznym u dzieci;
 • wdrażanie nowych i modyfikowanie dotychczas stosowanych metod  leczenia;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do nauki, niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • przygotowywanie opinii, zaświadczeń i wniosków dot. leczonych chorób;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu chorób układu pokarmowego u dzieci;
 • samokształcenie w dziedzinie gastrologii dziecięcej, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej; kierowanie oddziałem, kliniką lub poradnią gastroenterologii dziecięcej; kierowanie specjalizacją w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności