aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób wywoływanych zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego w obszarze ginekologii oraz rozrodczości, wchodzących w zakres specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz specjalizacji w dziedzinie endokrynologii.

Główne zadania:
 • rozpoznawanie chorób centralnego układu nerwowego, tarczycy i nadnerczy,
 • w kontekście endokrynologii ginekologicznej i  zaburzeń  rozrodu;rozpoznawanie i leczenie zaburzeń funkcji jajników, szczególnie związanych z zaburzeniami rozrodu;
 • rozpoznawanie i leczenie zespołów hiperstymulacji jajeczkowania, z uwzględnieniem postaci ciężkiej i krytycznej;
 • rozpoznawanie i leczenie stanów niedoboru hormonów, ze szczególnym uwzględnieniem menopauzy;
 • przeprowadzanie badania ginekologicznego oraz badania gruczołów piersiowych, z ukierunkowaniem na problemy endokrynologiczne;
 • przeprowadzanie wywiadu lekarskiego, przeprowadzanie badania andrologicznego niepłodności mężczyzny, interpretacja wyników badania  seminologicznego oraz przeprowadzanie właściwego procesu diagnostycznego i leczenia;
 • ocena, opisywanie wyników badań i przeprowadzanie leczenia w zależności od przyczyny niepłodności;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • przygotowywanie opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych;
 • udzielanie konsultacji z zakresu endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości lekarzom innych specjalności;
 • współpraca z innymi specjalistami (endokrynolog, diabetolog, urolog, chirurg, radiolog, psycholog itp.);
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości;
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie regulacji poczęć;
 • samokształcenie w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; kierowanie kliniką, oddziałem, poradnią endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; kierowanie specjalizacją w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności