aplikacja Matura google play app store

Latarnik

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace i czynności zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie latarni morskiej, zgodnie z ustaloną charakterystyką świecenia, podaną do powszechnej wiadomości w wydawnictwach nawigacyjnych.

Główne zadania:
obsługa urządzeń i mechanizmów latarni (radiolatarni) morskiej oraz dokonywanie ich przeglądów i konserwacji;
zapalanie i gaszenie świateł nawigacyjnych;
sprawdzanie widzialności na morzu i z chwilą jej ograniczenia przez mgłę, śnieżycę itp. uruchamianie urządzeń sygnalizacji akustycznej;
kontrolowanie pracy radiolatarni pod względem czasu i prawidłowości emitowanych sygnałów radiowych oraz ich synchronizacji ze współpracującymi radiolatarniami;
uruchamianie i obsługa awaryjnego agregatu prądotwórczego w razie zaniku zasilania w sieci elektrycznej;
odpowiedzialność za gotowość i sprawność techniczną wszystkich urządzeń wchodzących w skład wyposażenia latarni (radiolatarni) morskiej;
niezwłoczne informowanie Biura Hydrograficznego RP o wszelkich usterkach w pracy latarni (radiolatarni) morskiej;
natychmiastowe meldowanie o wszelkich zauważonych na morzu sygnałach wzywania pomocy;
sprawowanie nadzoru nad pracami remontowymi prowadzonymi na latarni (radiolatarni) morskiej;
oprowadzanie po terenie latarni grup wycieczkowych (dotyczy tylko latarni udostępnionych do zwiedzania).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności