aplikacja Matura google play app store

Laborant nasiennictwa

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi badania i ocenia wartość siewną nasion roślin uprawnych i sadzeniaków, ustala ich siłę kiełkowania, zdrowotności, stopień zanieczyszczenia nasionami chwastów, roślinami innych gatunków i odmian, wilgotności itp.

Główne zadania:
pobieranie, pakowanie, plombowanie i rejestrowanie próbek nasion roślin uprawnych i sadzeniaków;
wstępna, optyczna ocena materiału siewnego i ustalenie dalszego toku postępowania;
właściwe przechowywanie nadesłanych próbek;
obsługiwanie sprzętu do badań i analiz zgodnie z instrukcją;
rozpoznawanie oraz dokonywanie selekcji nasion chwastów i obcych gatunkowo;
ważenie na wagach laboratoryjnych, liczenie i podkiełkowywanie nasion i sadzeniaków, stwierdzanie ewentualnych porażeń chorobowych;
opracowywanie wyników badań;
prowadzenie dokumentacji pracy laboratoryjnej, wypisywanie atestów i zaleceń dotyczących dalszego postępowania z kwalifikatorami.

Zadania dodatkowe:
udział w badaniach naukowych, pokazach z zakresu nasiennictwa oraz wykonywanie innych prac pod nadzorem specjalistów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności