aplikacja Matura google play app store

Laborant biochemiczny

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace techniczne wspomagające biochemików w prowadzeniu eksperymentów, dokonywaniu analiz i badań w zakresie procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych, takich jak: synteza i rozkład związków organicznych, przemiany energetyczne, przekazywanie informacji genetycznej, mających zastosowanie w rolnictwie, biotechnologii, produkcji przemysłowej, ochronie zdrowia i środowiska.

Główne zadania:
udzielanie wsparcia w zakresie organizacji i prowadzenia eksperymentów;
ustawianie, obsługa i konserwacja urządzeń i aparatury laboratoryjnej;
pobieranie próbek, izolowanie badanych związków i ich oczyszczanie;
przygotowywanie roztworów chemicznych i preparatów;
wykonywanie rutynowych badań laboratoryjnych;
kontrola przebiegu eksperymentów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi procedurami;
prowadzenie obserwacji badań oraz analizowanie, obliczanie i zapisywanie wyników badań;
prowadzenie określonych baz danych;
porządkowanie i magazynowanie materiałów laboratoryjnych.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności