aplikacja Matura google play app store

Konstruktor rozkładów jazdy

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się planowaniem rozkładu jazdy oraz sporządza analizę wniosków dotyczących proponowanych zmian w organizacji ruchu w komunikacji publicznej i transporcie; odpowiada za przyporządkowanie konkretnych godzin odjazdów i przyjazdów pociągów, autobusów, tramwajów itp. do konkretnych posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych w sieci transportowej; dokonuje zmian w rozkładzie jazdy, tak aby zapewnić optymalizację komunikacji w odniesieniu do pojemości sieci transportowej i oczekiwań klientów.

Główne zadania:
  • analizowanie wniosków przewoźników pod kątem możliwości realizacji wniosku z uwzględnieniem parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla zaproponowanej we wniosku trasy przejazdu;
  • opracowywanie rozkładu jazdy w oparciu o wnioski przewoźników z wykorzystaniem systemu informatycznego wspierającego przygotowanie, opracowanie, wdrożenie i utrzymanie dobowego rozkładu jazdy;
  • opracowywanie tras wzorcowych do rozkładu jazdy, w tym obliczanie możliwych czasów przejazdu;
  • przygotowywanie zmian w organizacji ruchu w celu dostosowania rozkładu jazdy do prowadzonych prac budowlanych i modernizacyjnych sieci transportowej;
  • uzgadnianie i negocjowanie z przewoźnikami porozumień co do wspólnego korzystania z sieci transportowej w przypadku powstania konfliktów tras podczas konstrukcji rozkładu jazdy.


Zadania dodatkowe:
sprawdzanie manualne, czy nie występują kolizje tras pociągów, autobusów, tramwajów itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności