aplikacja Matura google play app store

Konstruktor form wtryskowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się projektowaniem form wtryskowych wraz z przygotowaniem odpowiednich rysunków technicznych i dokumentacji zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami i standardami; opracowuje nowe prototypy form wtryskowych; testuje opracowane formy i dokonuje zmian konstrukcyjnych; prowadzi nadzór techniczny i weryfikację form i procesu wtrysku; współpracuje z użytkownikami form wtryskowych.

Główne zadania:
 • opracowywanie koncepcji formy wtryskowej w postaci rysunków oraz szkiców koncepcyjnych;
 • gromadzenie danych dotyczących wtryskarki oraz tworzywa niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowania;
 • konstruowanie poszczególnych elementów funkcjonalnych formy oraz modelowania formy;
 • tworzenie specyfikacji i list materiałowych dla zaprojektowanych form;
 • weryfikowanie danych technicznych formy wtryskowej z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji wtrysku;
 • realizowanie wszystkich etapów prac konstrukcyjnych związanych z projektowaniem i wprowadzaniem nowych form oraz prezentowaniem modeli;
 • sprawowanie technicznego nadzoru nad uruchamianiem i właściwym utrzymaniem form wtryskowych w ruchu i uczestniczenie w próbach form wtryskowych;
 • planowanie przeglądów i ich zakresu oraz przygotowywanie dokumentacji odnośnie zmian, modernizacji i napraw form;
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem i aktualizacją dokumentacji do formy i procesu wtrysku;
 • dokonywanie zmian konstrukcyjnych w formach już istniejących;
 • rozwiązywanie bieżących problemów związanych z wytwarzaniem detali z tworzyw sztucznych w formach wtryskowych oraz w procesie wtrysku;
 • tworzenie własnych projektów detali zgodnych z zapotrzebowaniem rynku;
 • sporządzanie dokumentacji prowadzonych projektów zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami i standardami;
 • opracowywanie i stosowanie nowych technologii w przetwórstwie tworzyw sztucznych;
 • współpraca z kierownictwem technicznym zakładu i innymi działami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności