aplikacja Matura google play app store

Klasyfikator grzybów

wybrane grupy: zawody ogólne

Dokonuje oceny grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych, dostarczanych do punktów skupu i sprzedawanych na targowiskach, będącej podstawą dopuszczenia lub niedopuszczenia ich do obrotu.

Główne zadania:
sprawdzanie jakości grzybów świeżych w celu oceny spełniania przez te grzyby wymagań określonych w aktach prawnych (gatunek grzybów, zgodność gatunkowa, stopień rozdrobnienia, występowanie zapleśnienia, zaczerwienia, zanieczyszczeń organicznych i mineralnych);
wystawianie atestu na grzyby świeże, w przypadku ich pozytywnej oceny.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności