aplikacja Matura google play app store

Klasyfikator dziczyzny i ptactwa

wybrane grupy: zawody ogólne

Klasyfikuje upolowane zwierzęta łowne i ptactwo przeznaczone do spożycia lub na przerób

Główne zadania:
ocena organoleptyczną (wizualną) dziczyzny i ptactwa przeznaczonych do celów spożywczych z podziałem wg wieku i płci, eliminację sztuk z urazami mechanicznymi lub chorych;
badanie miejsca postrzału i określanie stopnia uszkodzeń wewnętrznych części, takich jak: combra, polędwicy, szynki itp. oraz uszkodzeń zewnętrznych (określanie przydatności i jakości skór);
ocena organoleptyczną stanu tuszy, tj. barwy, zapachu, śladów śliny, zazielenienia w okolicach kupra (u ptactwa);
klasyfikacja tusz dziczyzny i ptactwa oraz przetworów z nich przeznaczonych na rynek krajowy i na eksport;
prowadzenie dokumentacji związanej z klasyfikacją, skupem i transportem dziczyzny i ptactwa;
bieżące śledzenie wprowadzonych nowości do dokumentacji i norm określających parametry będące podstawą klasyfikowania dziczyzny i ptactwa;
prowadzenie instruktażu pracowników punktów skupu w zakresie techniki skupu, warunków sanitarnych i obchodzenia się ze skupionym towarem;
utrzymywanie czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
w razie wątpliwości kierowanie próbek do badań laboratoryjnych celem wykluczenia zagrożeń odzwierzęcymi chorobami zakaźnymi lub pasożytami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności