aplikacja Matura google play app store

Klasyfikator skór

wybrane grupy: zawody ogólne

Klasyfikuje i określa przydatność użytkową skór do produkcji, sortuje skóry grabarskie i futrzarskie, cechuje skóry.

Główne zadania:
sortowanie skór grabarskich wg przeznaczenia w zakresie grubości ścisłości tkanki skórnej, struktury topograficznej;
klasyfikowanie skór wg przeznaczenia;cechowanie różnych rodzajów skór;
klasyfikowanie skór futrzarskich w podstawowych grupach rodzajowych;
oznaczanie wad i uszkodzeń;
zaliczanie skór do poszczególnych gatunków po ustaleniu wymagań ogólnych dotyczących okrywy włosowej;
zaliczanie skór do poszczególnych gatunków po ustaleniu wymagań ogólnych dotyczących tkanki skórnej i wymagań w zakresie profilu skóry;
sortowanie wg przeznaczenia niektórych rodzajów skór futrzarskich na podstawie jakości okrywy włosowej i tkanki skórnej z uwzględnieniem występujących wad;
lotowanie skór futrzarskich;,br>ocenianie wg przeznaczenia skór futerkowych naturalnych i wymagających uszlachetnienia od strony włosa i mizdry;
stosowanie zasad racjonalnej organizacji pracy, przestrzeganie wymogów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności