aplikacja Matura google play app store

Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego

Kieruje działalnością przedsiębiorstwa informatycznego; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; odpowiada za nadzorowanie legalności wykorzystywanego oprogramowania oraz za zapewnianie bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji w przedsiębiorstwie; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa informatycznego.

Główne zadania:
 • opracowywanie i realizowanie strategii krótko-, średnio- i długoterminowej przedsiębiorstwa informatycznego;
 • opracowanie budżetu przedsiębiorstwa oraz nadzorowanie jego realizacji, w tym kontrolowanie wydatków przedsiębiorstwa zgodnie z założonym budżetem;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług informatycznych, w tym instalacji i rozwoju sieci informatycznych, instalacji i serwisowania oprogramowania itp.;
 • ustanawianie procedur operacyjnych i administracyjnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, zarządzanie nimi oraz kontrolowanie ich przestrzegania;
 • nadzorowanie efektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i zgodnej ze standardami obowiązującymi w firmie realizacji usług informatycznych;
 • kierowanie bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, w tym: nadzorowanie realizowanych projektów informatycznych, planowanie oraz nadzorowanie prac wdrożeniowych, serwisowych i instalacyjnych u klientów, nadzorowanie procesów opracowywania nowych rozwiązań informatycznych i bazodanowych itp.;
 • planowanie i organizowanie pracy w zakresie świadczonych usług, określanie zasad i standardów ich realizacji oraz nadzorowanie ich wykonania;
 • kontrolowanie prawidłowego działania, uaktualniania, bezpieczeństwa i legalności wykorzystywanych programów, baz danych i systemów komputerowych;
 • nadzorowanie procesów monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym zapewnianie zgodności z przepisami prawa procedur i innych przepisów wewnętrznych w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych przedsiębiorstwa;
 • analizowanie rynku IT i konkurencji;
 • nadzorowanie wprowadzania usprawnień w zakresie wykorzystywanego przez firmę sprzętu informatycznego i oprogramowania;
 • nadzorowanie procesów rekrutacji, zatrudniania, adaptacji zawodowej nowych pracowników i ich zwalniania;
 • motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • zapewnianie pracownikom szkoleń zawodowych i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników w przedsiębiorstwie informatycznym;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa wobec instytucji zewnętrznych;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa i prezentacji z działalności przedsiębiorstwa informatycznego na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni i zasad zabezpieczania danych wrażliwych, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa; uczestniczenie w targach, prezentacjach i konferencjach poświęconych rozwojowi rynku informatycznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności