aplikacja Matura google play app store

Kierownik planu filmowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za organizację zdjęć filmowych; koordynuje działania realizatorów filmu oraz personelu pomocniczego na planie zdjęciowym.

Główne zadania:
 • uczestniczenie w produkcji filmu w okresie zdjęciowym;
 • kierowanie, w ścisłej współpracy z kierownikiem produkcji, pracami organizacyjnymi w grupie zdjęciowej na planie zdjęciowym,
  z uwzględnieniem podstawowych parametrów filmu określonych przez producenta;
 • branie udziału w pracach przygotowawczych do produkcji filmowej, w tym
  w analizie scenariusza i materiałów towarzyszących, takich jak scenopis oraz scenariusz obrazkowy (storyboard);
 • przestrzeganie zatwierdzonych terminów realizacji i warunków finansowych produkcji;
 • optymalizowanie prac w okresie zdjęciowym, w tym ograniczanie liczby dubli;
 • dbanie o kompletność wyposażania scenograficznego i inscenizacyjnego do zdjęć;
 • nadzorowanie pracy ekipy technicznej na planie zdjęciowym;
 • sprawdzanie aktualności dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe kaskaderów, pirotechników, treserów dzikich zwierząt
  i wykonawców efektów specjalnych na planie;
 • organizowanie i nadzorowanie wszelkich prac przygotowawczych do dni zdjęciowych;
 • koordynowanie współpracy między członkami grupy zdjęciowej na planie;
 • dbanie o właściwą organizację zaplecza socjalno-bytowego członków ekipy
  i odtwórców, w tym koordynowanie wydawania napojów i posiłków regeneracyjnych dla uprawnionych osób w określonych godzinach i we wskazanym miejscu;
 • dbanie o obecność na planie zdjęciowym w pełni wyposażonej apteczki
  i leków ogólnych;
 • sprawdzanie merytorycznie oraz akceptowanie dowodów operacji gospodarczych (rachunki, faktury, protokoły, itp.), związanych bezpośrednio z pracami na planie;
 • kontrolowanie przestrzegania etyki, zasad ergonomii oraz przepisów prawa
  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska na planie zdjęciowym.


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie w wyborze (dokumentacji) obiektów zdjęciowych do filmu; pomaganie przy sporządzaniu dokumentacji produkcyjnej filmu, uzgadnianie trybu organizacji transportu oraz zapewnianie łączności bazy produkcyjnej filmu z planem filmowym; nadzorowanie skompletowania ekipy technicznej i niezbędnego sprzętu przed przystąpieniem do zdjęć.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności