aplikacja Matura google play app store

Kierownik gospodarstwa ogrodniczego

wybrane grupy: zawody ogólne

Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa ogrodniczego; planuje i organizuje uprawy i pielęgnację rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.

Główne zadania:
 • sporządzenie planów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz realizowanie założonych celów biznesowych gospodarstwa ogrodniczego;
 • planowanie i nadzorowanie upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych w gruncie, pod szkłem, folią i w obiektach zamkniętych;
 • dobieranie sadzonych roślin pod względem ekonomicznym oraz wymaganych przez nie warunków nasłonecznienia, gleby, nawożenia itp.;
 • nadzorowanie przygotowywania gleby do siewu: nawożenia, orki, włókowania, bronowania, znakowania oraz sporządzania mieszanek glebowych, a także substratów do upraw roślin w inspektach, tunelach foliowych i szklarniach;
 • nadzorowanie sadzenia nasion, sadzonek i cebulek;
 • planowanie i nadzorowanie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak pielenie roślin, wyrywanie chwastów, przerywka, wzruszanie międzyrzędzi, przekopywanie i nawożenie gleby, opryskiwanie środkami ochrony roślin, podlewanie, koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów itp.;
 • nadzorowanie stosowania, dobierania i wykonywania zabiegów uprawnych do wybranych gatunków roślin, w tym metod zapobiegania i zwalczania chorób i szkodników, używanie preparatów ekologicznych i chemicznych;
 • koordynowanie zbierania, przechowywania i sprzedaży plonów ogrodniczych;
 • planowanie i nabywanie lub wynajmowanie środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie;
 • wykonywanie szacunków finansowych w celu opracowania budżetu gospodarstwa;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów gospodarstwa ogrodniczego;
 • zatrudnianie pracowników stałych i sezonowych;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, w tym motywowanie i szkolenie pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami: dostawcami (sadzonek, nasion, środków ochrony roślin, nawozów, maszyn i urządzeń rolniczych itp.)
  i odbiorcami płodów rolnych itp.;
 • prowadzenie dokumentacji upraw ogrodniczych i dokumentacji ekonomicznej;
 • nadzorowanie stosowania w gospodarstwie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
reprezentowanie gospodarstwa wobec instytucji zewnętrznych; składanie właścicielom sprawozdań z działalności gospodarstwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności